قطع برق 11 حلقه چاه مجاز کشاورزی دارای تخلف در در این شهرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس کریم خدایی مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده، با اعلام این خبر،اظهارکرد: طی دستور مقام قضایی و با همکاری امور توزیع برق شهرستان خدابنده و فرماندهی انتظامی این شهرستان در یک هفته اخیر برق 11 حلقه چاه مجاز کشاورزی دارای تخلف قطع گردید.

وی،گفت: مالکان این چاهها در روستاهای دوتپه سفلی، ورجوشان ، نعلبندان، نظرقلی و گوندره به اخطاریه های صادره توجهی نکردند، لذا، امور منابع آب خدابنده با این اقدام پیگیر متعهد شدن مالکان چاهها جهت رعایت مفاد پروانه می باشد.

مدیر منابع آب شهرستان خدابنده افزود: تعداد دیگری از چاه های کشاورزی در نوبت قطع برق می باشند.

خدایی، از کشاورزان و بهره برداران خواست، با عنایت به عزم مسئولین ذیربط برای حفاظت از منابع آب استان و این شهرستان، به وظایف و مسئولیت خود در قبال صیانت از منابع آب برای آیندگان عمل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات