دعوت از سرمایه گذاران واجد صلاحیت جهت تامین منابع مالی،...

دعوت از سرمایه گذاران واجد صلاحیت جهت تامین منابع مالی،...

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد مطابق موارد 20 و 27 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و دستورالعمل های آنها، تکمیل سامانه انتقال آب شرب از خروجی تصفیه خانه آب زیاران تا مخازن ورودی شهر ها و روستاهای تحت پوشش را در ازای تخصیص بخشی از آب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و استفاده از سایر منافع ایجاد شده (مطابق شرایط ذکر شده در اسناد)، به روش BOT خودگردان که اطلاعات آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره ثبت 2099001107000014 بارگذاری شده، به سرمایه گذار واجد الشرایط واگذار نماید.

لذا کلیه سرمایه گذاران واجد صلاحیت، می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه هدف و اقتصاد تاریخ 06/05/99 (نوبت اول) و تاریخ 07/05/99 (نوبت دوم) و یا به وب سایت شرکت (www.qzrw.ir) مراجعه و یا با شماره تلفن 33239655-028 داخلی 219 دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.
شایان ذکر است تعهدات سرمایه‌پذیر در این پروژه واگذاری امتیاز استفاده از حداکثر ۵ میلیون متر مکعب آب تصفیه شده به سرمایه گذار در طول دوره بهره‌برداری تجاری (حداکثر 25 سال)، مجوز احداث نیروگاه برق آبی بر روی خط انتقال آب در محل تعیین شده و سایر منابع ذکر شده در اسناد و همکاری در اخذ مجوزهای مربوطه می باشد. همچنین تعهدات سرمایه گذار نیز در این پروژه تامین مالی، احداث و تکمیل سامانه انتقال آب به طول حدود 305 کیلومتر از سه راهی آبیک تا مخازن اصلی آب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان قزوین، احداث ۴ واحد ایستگاه پمپاژ (در جنوب تاکستان محدوده نرجه)، احداث سه باب مخزن ورودی ایستگاه های پمپاژ با مجموع حجم ۴۰۰۰ مترمکعب، احداث سایر تاسیسات و ابنیه مورد نیاز جهت راه اندازی، بهره برداری از طرح، تامین برق ایستگاه های پمپاژ، تملک زمین، اخذ کلیه مجوزها، مدیریت، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و اورهال کلیه تاسیسات طرح از خروجی تصفیه خانه تا محل های تحویل در طول دوره بهره‌برداری تجاری و انتقال تاسیسات در پایان دوره بهره‌برداری تجاری به شرکت آب منطقه ای قزوین می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات