جلسه بررسی و تعیین تکلیف پروژه ارمغان بجنورد با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی ، معاون هماهنگی امور ...

جلسه بررسی و تعیین تکلیف پروژه ارمغان بجنورد با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی ، معاون هماهنگی امور ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات