عوامل موثر در سقوط از ارتفاع در پروژه‌های ساختمانی

عوامل موثر در سقوط از ارتفاع در پروژه‌های ساختمانی

نتایج یک پژوهش نشان داد؛ برای کاهش حوادث سقوط از ارتفاع در پروژه‌های ساختمانی باید به عوامل محیطی و فردی بیشترین توجه را داشت. همچنین توجه به ارتقاء فرهنگ ایمنی کارکنان و کاهش سطح استرس شغلی آن‌ها، در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند در کاهش این حوادث موثر باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات