کتاب آسیب شناسی حاشیه نشینی در شهر تهران

کتاب آسیب شناسی حاشیه نشینی در شهر تهران

http://www.bananews.ir/بنانیوز- کتاب آسیب شناسی حاشیه نشینی در شهر تهران، توسط دکتر بهرام بیات تالیف و در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مؤسسه نشر شهر منتشر شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)" حاشیه نشینی " از مشکلات اجنماعی جوامع بشری است که از قرن نوزدهم و با توسعه ی شهرها و کلان شهرها پدید آمده و خود، در شتاب گرفتن روند شهرنشینی مؤثر بوده است. از این رو، مدیریت شهری باید برای رو به رو شدن با این پدیده آمادگی لازم را داشته باشد و دراهداف، ساختار و عملکرد خود قابلیتی را فراهم آورد تا پیامدهای این توسعه ی روزافزون را مدیریت نماید. بدین سان، حاشیه نشینی و آسیب ها و پیامدهای آن یکی از محورهای اساسی برای مدیریت شهری در کلان شهرهاست. کتاب حاضر به بررسی این آسیب ها می پردازد.

 

    نظرات