42 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

42 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، فدایی فر با اشاره به مهمترین اقدامات منطقه دو شهرداری قزوین در خرداد ماه امسال اظهار کرد: منطقه دو شهرداری قزوین در تیر ماه امسال اقدامات متعددی را در زمینه لکه  گیری و ترمیم، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جدول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و... در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است .


وی افزود: تمامی اقدامات براساس بازدید کارشناسان از مناطق مختلف این ناحیه، درخواست های مردم از طریق سامانه 137 و احساس نیاز منطقه برای بهبود سیما و فضای شهری انجام شده است .


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: یکی از این اقدامات که در خرداد ماه  امسال در سطح ناحیه شهری آزدگان انجام شده است ترمیم ترانشه معابراست .


فدایی فر گفت: در تیر ماه امسال، 42 متر مربع ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهری آزادگان انجام شده است .


وی افزود: شهروندان منطقه دو شهرداری قزوین می توانند مشکلات معابر و مشکلات سایر نقاط را از راه های مختلف ارتباطی به سمع و نظر مدیران این منطقه برسانند تا به این ترتیب در اسرع وقت این مشکلات بهبود پیدا کند .


پایان پیام .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات