جلسه فوق العاده و ویدئوکنفرانسی کارگروه مدیریت بحران و سیلاب...

صبح امروز سیزدهم مرداد ۱۳۹۹ جلسه فوق العاده و ویدئوکنفرانسی کارگروه مدیریت بحران و سیلاب استان اردبیل با حضور مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و با مشارکت مجازی و ویدئویی مدیران امور امور آب شهرستانهای استان اردبیل، معاون حفاظت و بهره برداری و سایر مدیران ستادی شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.

در این جلسه که بر اساس پیش بینی های بارش توسط سازمان هواشناسی کشور و مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و گروه مطالعات آبهای سطحی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل تشکیل شد، مهندس اکبرنیا کارشناس مسول اداره کل هواشناسی استان اردبیل نیز شرکت نمود و گزارش آخرین پیش بینی بارش در ساعات و روزهای آتی را ارائه کرد .

در ادامه مهندس دیندار سوها رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز گزارش پیش بینی مقادیر بارندگی تجمعی در حوضه های آبریز رودخانه های اصلی، آبراهه ها و مسیل های استان اردبیل از مورخ ۱۲ تا ۱۶ مرداد را براساس میانگین خروجی مدلهای پیش بینی Ecmwf و gfs و مدل منطقه ای wrf تشریح نمود .

در ادامه این جلسه هر یک از مدیران و کارشناسان نظرات خود را پیرامون میزان و اثرات این بارشها در رواناب رودخانه های استان را  بیان نمودند و جمع بندی لازم توسط مهندس عباس جنگی مرنی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل برای کسب آمادگی لازم در واحدهای مختلف ستادی و عملیاتی  شرکت انجام شد .

در این جلسه ویدئوکنفرانسی مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل بر انجام فعالیتهای شروع شده از روز گذشته در سطح شرکت برای مرحله اقدامات قبل از آغاز بارش ها (مرحله پیش آگاهی) مطابق نظامنامه سیلاب وزارت نیرو و همچین انجام اقدامات در مرحله حین بارشها تاکید نمود و از تلاشهای واحدهای مختلف شرکت برای مدیریت و کنترل سیلاب های گذشته و این بارشهای با احتمال سیلابی شدن رودخانه ها، مسیلها و آبراهه ها در سطح استان، قدردانی نمود و انجام سریع و ادامه اقدامات لازم را خواستار شد .

شایان ذکر است پیرو هشدار صادره هواشناسی سطح  نارنجی شماره ۳۸ مورخ ۹۹/۵/۱۲  و پیش بینی سامانه بارشی از عصر روز دوشنبه مورخه ۹۹/۵/۱۳ و سیلابی شدن رودخانه های استان در نواحی مرکزی و شمالی وشرقی استان؛ ششمین جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران و سیلاب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل، صبح امروز برگزار شد و هریک از مدیران امور آب شهرستانها در ارتباط مجازی و ویدئویی با ستاد آب استان، اقدامات و برنامه های خود را تشریح کردند و تصمیمات لازم اتخاذ شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات