35 کیلومتر از رودخانه های استان اردبیل به منظور مدیریت سیلابهای...

مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در سال گذشته در نقاط آسیب پذیر و نقاطی که احتمال وقوع سیل و ایجاد خسارت وجود داشت، مسیر رودخانه ها و مسیل های به طول 35 کیلومتر در سطح استان لایروبی و بازگشایی شده است.

مهندس امین حسین پور گفت: در این راستا با همکاری مدیریت بحران استانداری و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ضمن تشکیل جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، نسبت به بازدید از نقاط آسیب پذیر شهرستانها اقدام و طی جلسه در حضور فرمانداران شهرستانها موارد و راهکارهای لازم را بررسی شد و در نهایت با انجام کار کارشناسی نقاط آسیب پذیر در سطح شهرستان شناسایی و با تفکیک وظایف دستگاههای اجرایی و اقدامات مورد نیاز کوتاه مدت و بلند مدت به مقامات مسئول استانی ارائه گردید.

وی افزود: وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب منطقه ای سعی در تامین و انتقال آب دارند و نیز اقدامات زیادی در خصوص حفاظت و نگهداری مجرا، حریم و بستر رودخانه انجام می دهند.

مهندس حسین پور با بیان اینکه هدایت و نگهداری آبهای جاری در رودخانه ها نیازمند آن است که بستر رودخانه­ها مورد نگهداری و حفاظت قرار گیرند، تصریح کرد: مجرا و حدود بستر رودخانه در دو بعد مورد تعریف قرار می گیرد؛ اول بحث های فنی مساله که مباحثی از قبیل سیل، مخاطرات ناشی از آن و ... در آن مورد بررسی قرار می گیرد و موضوع دیگر بحث حقوقی مساله است.

مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل افزود: بستر رودخانه جزو حقوق بیت المال و اموال ملی می باشد که حفاظت و نگهداری از آن بر عهده وزارت نیرو می باشد.

وی در تعریف بستر رودخانه گفت: بستر رودخانه محدوده ای از رودخانه است که با انجام مدل هیدرولیکی و طی بازدیدهای فنی، آمار هیدرولوژیکی و داغاب و با لحاظ حداکثر طغیان آب با دوره بازگشت 25 ساله تعیین می شود.

مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل در خصوص حریم رودخانه ها گفت: بعد از مشخص شدن حد بستر رودخانه، از منتها الیه آن حریم رودخانه آغاز می شود.

وی افزود: حریم هر رودخانه با توجه به شرایط آن رودخانه تعیین می شود، ولی براساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، حریم کمی رودخانه بعد از بستر رودخانه بین 1 تا 20 متر را شامل می شود و حریم کیفی رودخانه، بعد از حد بستر 150 متر را شامل می شود.

مهندس حسین پور ادامه داد: حدود بستر رودخانه ها در استعلام ها جهت شرایط ساخت و ساز و سایر کاربری ها مورد استفاده قرار می گیرد و باید رعایت شود.

وی هدف از تعیین حد بستر و حریم رودخانه را حفاظت جان و مال مردم از خطرات سیل خواند و افزود: حریم رودخانه و میزان حد بستر رودخانه با نشانه گذاری به وسیله میله های آبی رنگ یا بتن که در دو طرف رودخانه به موازات هم قرار می گیرند مشخص می شود و از محل علامت گذاری شده یک الی 20 متر با توجه به شرایط رودخانه در نظر گرفته می شود.

مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل با ذکر این نکته که طبق نقشه های توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی استان، بالغ بر 3400 کیلومتر رودخانه و مسیل در سطح استان جاری است گفت: براساس اولویت بندی صورت گرفته، مطالعات تعیین حدود بستر و حریم بیش از 2100 کیلومتر انجام شده و برای این که این اطلاعات در دسترس مردم قرار بگیرد به اداره کل ثبت، اسناد و املاک استان ارسال و در سامانه حدنگاری (کاداستر) جانمایی گردیده است و در حد امکانات و اعتبارات تامین شده حدود 500 کیلومتر از این رودخانه در سطح استان نیز به صورت فیزیکی نشانه گذاری شده است.

وی به اقدامات شاخص انجام یافته در راستای حفاظت از حد بستر و حریم رودخانه ها اشاره کرد و گفت: شرکت آب منطقه ای در راستای حفاظت از این حد بستر با توجه به وسعت زیاد آن در منطقه که کار راحتی نیست؛ 11 گروه گشت و بازرسی برای حفاظت از منابع آب ایجاد کرده که در هر شهرستان مستقر شده و رودخانه ها و حریم آن را روزانه مورد بازرسی و بازدید قرار می دهند و دخل و تصرف ها را شناسایی کرده و اقدامات قانونی لازم را در این خصوص انجام می دهند وی ادامه داد: طی همین اقدامات با توجه به آمار موجود نزدیک 950 هکتار از اراضی بستر که مورد دخل و تصرف قرار گرفته بودند آزاد سازی شده و اقدامات حقوقی لازم در این خصوص انجام یافته است.

مهندس حسین پور ضمن بیان این نکته که براساس اطلاعات سامانه کاداستر به زمین هایی که شامل بستر رودخانه می شوند سند تعلق نمی گیرد از مردم و دستگاه های دولتی خواست تا در صورت انجام فعالیت های عمرانی و اجرایی در نزدیکی رودخانه ها جهت استعلام حریم و حدود بستر رودخانه به اداره امور آب شهرستان محل مورد نظر مراجعه نمایند.

وی گفت: جهت گزارش تصرفات صورت گرفته در حریم و بستر رودخانه سامانه تلفنی 3171 در نظر گرفته شده تا گزارشات ذکر شده توسط بازرسین شرکت آب منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل با بیان این مطلب که مدیریت و کنترل سیل در دو بعد فیزیکی و نرم افزاری مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد گفت: عملیات فیزیکی که برای کاهش و پیشگیری از وقوع سیل صورت می گیرد در واقع همان عملیات سازه ای را شامل می شود و عملیات غیر سازه ای با کمک و همراهی مردم، با تعیین حدود حریم و بستر رودخانه، دور نگه داشتن مردم از آن و جلوگیری از دخل و تصرف آن انجام می شود.

مهندس حسین پور وقوع بارندگی در دامنه ها و اراضی و جمع شدن آب باران را موجب به وجود آمدن سیل در مجرای رودخانه ها ، مسیل ها و ... خواند و گفت: انجام برخی اقدامات در حوضه آبریز در راستای کنترل و مدیریت سیلاب بر عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد که در این خصوص اقدام به انجام عملیاتی نظیر آبخیزداری و کنترل سیلاب می نمایند.

وی ادامه داد: برنامه ریزیها و اقدامات مورد نیاز برای مهارسیلاب و پیشگیری از بروز خسارت در رودخانه ها، اگر رودخانه در داخل مناطق مسکونی باشد اقدامات مهار و کنترل سیل برعهده دهیاری، شورا و بخشداری و در شهرها بر عهده شهرداری ها می باشد و در کنار اقدامات انجام یافته در این خصوص شرکت آب منطقه ای نیز، سالانه و به صورت مستمر با هزینه اعتباراتی در این زمینه اقدام به انجام عملیاتی نظیر لایروبی، بازگشایی و آزادسازی مسیر رودخانه ها در روستاها، اراضی و ... می نماید.

مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل افزود: در سال گذشته در نقاط آسیب پذیر و نقاطی که احتمال وقوع سیل و ایجاد خسارت وجود داشت، مسیر رودخانه ها و مسیلها به طول 35 کیلومتر در سطح استان عملیات لایروبی و بازگشایی انجام یافته است. حسین پور همچنین گفت: تا پایان سال گذشته، حدود 300 کیلومتر از نقاط آسیب پذیر را در روستاها و محدوده شهرها لایروبی کرده ایم.

وی گفت: در راستای کنترل سیل در رودخانه های مرزی استان که جزو رودخانه های مهم استان می باشند اقدام به ایجاد دیوارهای کنترل سیل کرده ایم و با اجرای دیوارهای ساماندهی به طول حدود 58 کیلومتر توانسته ایم قریب به هزار هکتار از اراضی را مورد حفاظت قرارد هیم.

مهندس حسین پور با یادآوری وقایع تلخ رخ داده در سیل های گذشته که به صورت ناگهانی در مسیر رودخانه ها صورت گرفته و خسارات جانی را به دنبال داشته است، گفت: در زمانی که احتمال وقوع سیل وجود دارد با صدور اطلاعیه هایی هشدارهای لازم داده می شود تا مردم موارد لازم را رعایت نمایند.

مدیر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اردبیل در پایان ضمن دعوت از هموطنان برای همراهی و همکاری با شرکت آب منطقه ای اردبیل به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها گفت: رعایت حدود بستر و حریم رودخانه برای حفظ جان و مال مردم ضروری است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات