هماهنگی دستگاه قضایی استان با برق منطقه‌ای برای رفع چالش‌های حقوقی صنعت برق یزد

هماهنگی دستگاه قضایی استان با برق منطقه‌ای برای رفع چالش‌های حقوقی صنعت برق یزد

جلسه پیگیری مسائل حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در رابطه با حریم خطوط انتقال و فوق‌توزیع برق با حضور مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات و رئیس گروه حقوقی شرکت در محل معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت، ابتدا به بیان دستاوردهای دفتر حقوقی شرکت از جمله دفاع در دعاوی مدعیان اراضی علیه دولت و همچنین ذکر مشکلات و چالش‌های حقوقی صنعت برق استان به ویژه تجاوز به حریم خطوط در مناطق مسکونی پرداخت.

وی در ادامه از دستگاه قضایی استان جهت پیشبرد اهداف شرکت برق منطقه‌ای یزد در زمینه‌های کاهش جرم و کاهش نقض حریم وآموزش‌های حقوقی درخواست همکاری و مساعدت کرد.

همچنین در این نشست رضا سامعی رئیس گروه حقوقی شرکت برق منطقه ای یزد گفت: مشکلات و مسائل حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد نیاز به توجه بیشتر قضات استان و همچنین روشنگری و فرهنگ‌سازی برای مردم دارد.

در ادامه این نشست، برگزاری همایش و نشست قضایی با قضات دادگستری و مسئولان قضایی استان، پیشنهاد گردید و مقرر شد راهکارهای مربوطه به دستگاه قضایی ارائه شود و همچنین دفتر آموزش دادگستری کل استان، دوره‌های آموزشی حقوقی مرتبط با صنعت برق استان یزد را برگزار کند.

گفتنی است، در این جلسه در مورد چالش‌های مختلف حقوقی از جمله سرقت سیم و آهن آلات تاسیسات برق و همچنین حریم خطوط انتقال نیرو در زمان احداث و بهره برداری و مشکلات خاص ناشی از عدم رعایت حریم خطوط نیز گفتگو شد و رئیس گروه حقوقی شرکت به عنوان رابط شرکت برق منطقه‌‌ای یزد و دادگستری کل استان جهت برگزاری همایش حقوقی صنعت برق که در زمستان سال جاری برگزار می‌شود، معرفی گردید.

جلسه پیگیری مسائل حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد، در رابطه با حریم خطوط انتقال و فوق‌توزیع برق با حضور مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات و رئیس گروه حقوقی شرکت در محل معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت، ابتدا به بیان دستاوردهای دفتر حقوقی شرکت از جمله دفاع در دعاوی مدعیان اراضی علیه دولت و همچنین ذکر مشکلات و چالش‌های حقوقی صنعت برق استان به ویژه تجاوز به حریم خطوط در مناطق مسکونی پرداخت.

وی در ادامه از دستگاه قضایی استان جهت پیشبرد اهداف شرکت برق منطقه‌ای یزد در زمینه‌های کاهش جرم و کاهش نقض حریم وآموزش‌های حقوقی درخواست همکاری و مساعدت کرد.

همچنین در این نشست رضا سامعی رئیس گروه حقوقی شرکت برق منطقه ای یزد گفت: مشکلات و مسائل حقوقی شرکت برق منطقه‌ای یزد نیاز به توجه بیشتر قضات استان و همچنین روشنگری و فرهنگ‌سازی برای مردم دارد.

در ادامه این نشست، برگزاری همایش و نشست قضایی با قضات دادگستری و مسئولان قضایی استان، پیشنهاد گردید و مقرر شد راهکارهای مربوطه به دستگاه قضایی ارائه شود و همچنین دفتر آموزش دادگستری کل استان، دوره‌های آموزشی حقوقی مرتبط با صنعت برق استان یزد را برگزار کند.

گفتنی است، در این جلسه در مورد چالش‌های مختلف حقوقی از جمله سرقت سیم و آهن آلات تاسیسات برق و همچنین حریم خطوط انتقال نیرو در زمان احداث و بهره برداری و مشکلات خاص ناشی از عدم رعایت حریم خطوط نیز گفتگو شد و رئیس گروه حقوقی شرکت به عنوان رابط شرکت برق منطقه‌‌ای یزد و دادگستری کل استان جهت برگزاری همایش حقوقی صنعت برق که در زمستان سال جاری برگزار می‌شود، معرفی گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات