تامین زیرساخت برق پارک صنعتی دانشگاه یزد/ تعامل صنعت و دانشگاه با تامین زیرساخت برق پارک صنعتی دانشگاه یزد

تامین زیرساخت برق پارک صنعتی دانشگاه یزد/ تعامل صنعت و دانشگاه با تامین زیرساخت برق پارک صنعتی دانشگاه یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، در این نشست که با هدف تشریح برنامه پارک صنعتی ۱۴ هکتاری دانشگاه یزد برگزار شد؛ ملزومات ایجاد این پارک مطرح و تامین زیرساخت برق این پارک پس از احداث، از شرکت برق منطقه‌‌ای یزد درخواست شد.

ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد نیز تداوم ارتباط و همکاری موثر و هم‌افزایی میان صنعت و دانشگاه را راهی برای موفقیت بیشتر پارک صنعتی دانشگاه یزد دانست و تلاش برای شناخت مشکلات صنایع استان را پیشنهاد کرد.

وی همچنین آسیب‌شناسی نمونه‌های مشابه مراکز علمی و پژوهشی را به نمایندگان دانشگاه یزد پیشنهاد کرد.

اسدی در ادامه آمادگی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد را برای تامین زیرساخت‌های برق مورد نیاز این پارک اعلام کرد و قول مساعد همکاری داد.

همچنین با توجه به لزوم استفاده بهینه از تجهیزات صنعت برق و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، مقرر شد دانشگاه یزد برنامه زمان‌بندی پیشرفت طرح و برق مورد نیاز در هر مرحله را اعلام کند و شرکت برق منطقه‌‌ای یزد متناسب با میزان پیشرفت و نیاز این طرح، برنامه ریزی لازم را برای اخذ مجوز‌های توسعه زیر ساخت‌ها و تامین برق پارک صنعتی انجام دهد.

گفتنی است، با توجه به لزوم همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان، مقرر شد پس از ارسال زمان‌بندی ساخت پارک صنعتی توسط دانشگاه یزد، جلسه آینده با هماهنگی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد و در محل شرکت توزیع برق استان تشکیل شود و نحوه تامین برق این پارک نهایی گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، در این نشست که با هدف تشریح برنامه پارک صنعتی ۱۴ هکتاری دانشگاه یزد برگزار شد؛ ملزومات ایجاد این پارک مطرح و تامین زیرساخت برق این پارک پس از احداث، از شرکت برق منطقه‌‌ای یزد درخواست شد.

ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد نیز تداوم ارتباط و همکاری موثر و هم‌افزایی میان صنعت و دانشگاه را راهی برای موفقیت بیشتر پارک صنعتی دانشگاه یزد دانست و تلاش برای شناخت مشکلات صنایع استان را پیشنهاد کرد.

وی همچنین آسیب‌شناسی نمونه‌های مشابه مراکز علمی و پژوهشی را به نمایندگان دانشگاه یزد پیشنهاد کرد.

اسدی در ادامه آمادگی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد را برای تامین زیرساخت‌های برق مورد نیاز این پارک اعلام کرد و قول مساعد همکاری داد.

همچنین با توجه به لزوم استفاده بهینه از تجهیزات صنعت برق و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، مقرر شد دانشگاه یزد برنامه زمان‌بندی پیشرفت طرح و برق مورد نیاز در هر مرحله را اعلام کند و شرکت برق منطقه‌‌ای یزد متناسب با میزان پیشرفت و نیاز این طرح، برنامه ریزی لازم را برای اخذ مجوز‌های توسعه زیر ساخت‌ها و تامین برق پارک صنعتی انجام دهد.

گفتنی است، با توجه به لزوم همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان، مقرر شد پس از ارسال زمان‌بندی ساخت پارک صنعتی توسط دانشگاه یزد، جلسه آینده با هماهنگی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد و در محل شرکت توزیع برق استان تشکیل شود و نحوه تامین برق این پارک نهایی گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات