جلسه پیشرفت دستاوردهای مورد انتظار در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار...

جلسه پیشرفت دستاوردهای مورد انتظار سال 1399 مرتبط با معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیریت مطالعات پایه منابع آب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، این جلسه با حضور مدیرعامل و دیگر اعضا در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید.

لازم به ذکر است دستاوردهای مذکور در نقشه راه سال 1399 این شرکت تعریف شده  و اقدامات لازم جهت تحقق آنها در دستور کار برنامه عملیاتی واحدهای مرتبط قرار گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات