مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار منتشر شد

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار منتشر شد

http://www.bananews.irبنانیوز- مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ توسط قطب علمی فناوری معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شده است و در آن ۴۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۴۷ صفحه منتشر گردید. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

اهداف: ویژگی های معماری سازه‌های فضاکار
فرم شناسی در سازه های فضاکار
تأثیر متقابل فرم، معماری و رفتار سازه‌ای
ابداعات و طرح‌های بدیع و نوین
سیستم‌های سازه‌های فضاکار
مدل‌سازی و تحلیل
مدول‌ها و پیونده‌ها
بارگذاری
پایداری و کمانش سازه‌های فضاکار
دینامیک و رفتار لرزه‌ای سازه‌های فضاکار
جنبه‌های رفتار خطی و غیر خطی
روش‌های تجربی و تحلیل آزمایشگاهی اعضا و پیونده‌ها
ویژگی‌های مصالح (اعضا سازه و پوشانه‌ها)
بهینه‌یابی
روش‌ها و فرآیندهای تولید، ساخت، نصب و اجرا
مدیریت کیفیت
اقتصاد سازه‌های فضاکار
ارزیابی احتمال اندیشانه ایمنی و قابلیت اطمینان
نقاط عطف و تحولات حاصل از تجارب قبلی

محورهای علمی:
ویژگی‌های معماری سازه‌های فضاکار
فرم‌شناسی در سازه‌های فضاکار
تأثیر متقابل فرم، معماری و رفتار سازه‌ای
ابداعات و طرح‌های بدیع و نوین
سیستم‌های سازه‌های فضاکار
مدل‌سازی و تحلیل
مدول‌ها و پیونده‌ها
بارگذاری
پایداری و کمانش سازه‌های فضاکار
دینامیک و رفتار لرزه‌ای سازه‌های فضاکار
جنبه‌های رفتار خطی و غیر خطی
روش‌های تجربی و تحلیل آزمایشگاهی اعضا و پیونده‌ها
ویژگی‌های مصالح، اعضا سازه و پوشانه‌ها
بهینه‌یابی
روش‌ها و فرآیندهای تولید، ساخت، نصب و اجرا
مدیریت کیفیت
اقتصاد سازه‌های فضاکار
ارزیابی احتمال اندیشانه ایمنی و قابلیت اطمینان
نقاط عطف و تحولات حاصل از تجارب قبلی

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار به شرح زیر می باشد:

تحلیل احتمالاتی خرابی سازه های فضاکار بروش شبیه سازی عددی مطالعه موردی برجهای انتقال نیرو
بررسی ، طبقه بندی و مقایسه انواع گوناگون گنبدهای فضاکارتحت اثر نیروهای استاتیکی ، دینامیکی و دینامیکی غیر خطی هندسی
پیش بینی رفتار دینامیکی سازه های فضاکار گنبدی شکل با توسل به مدلهایی باچگالی متفاوت در تعداد گره ها و المان هاتحت آنالیز دینامیکی غیر خطی
بررسی اثر اتصال گویسان بر رفتار شبکه دو لایه
اندرکنش پوشانه یا اجزای آن با سازه در سازه های فضاکار
قابلیت سازه های فضایی در یکی نمودن سازه و معماری (با رویکرد به روند طراحی ساختمان های فرم آزاد)
از پیمون در معماری سنتی تا مدولارسازی در سازه های فضاکار
Parametric Development of Star-shaped Mutifs in Islamic Geometry
بهینه سازی خرپاهای فضایی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی
مطالعه اثر ناکاملی هندسی اعضا بر پاسخ سازه ی بازشوی قیچ یسان مسطح درحین بازشدن
بالشتکهای ETFE پوششی مناسب برای سازههای مشبک فضایی
Design of Space Structures Directed by Desirability Factors
Structural Behaviour of Lattice Double-Layer Steel Cooling Towers Under Wind Load
بررسی تاثیرهندسه سازه، بر رفتار دینامیکی سازه های فضاکار گنبدی دوجداره
گسترش سیستم سازه ای صفحات شیشه ای تا شده کش- بستی
Prediction of Nonlinear Time History Deflection of Scallop Domes by Neural Networks
طراحی خرپاهای فضاکار شکل یافته به روش پس تنیدگی مطابق آئین نامه AISC-ASD
طراحی بهینه توپولوژی گنبد لاملا با استفاده ازالگوریتم ترکیبی انفجار بزرگ
طراحی سازه های فضا کار پاشامی هوشمند و تاثیر متقابل آن بر معماری
تاشه پردازی گنبدهای شبدری ایرانی
بهینهسازی وزن خرپاهای فضایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تاثیر وجود ناکاملی در طول اعضا در رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار
همراهی معماری و سازه در یکطرح نمادین تجربه طراحی و اجرای سردرب دانشگاه زنجان
بررسی ضریب رفتار سازه های فضاکار دولایه
استفاده از چلیکهای قیچیسان تاشو بهعنوان سرپناه اضطراری
بررسی اثرندول ىای نختلف در پایداری چلیک ىای کش بستی
Developments in Structural Forms of Sports Buildings
چالش ایمنی در سازه های فضاکار
تحلیل دینامیکی سازههای فضاکار با استفاده از توابع -B اسپلاین
تاریخچه مختصری از سازه های فضاکار در ایران
بررسی ایمنی رفتار گنبدهای مشبک دولایه با و بدون ملحوظ کردن اولیه اثر زلزله
Smart Membrane Structure with spatially distributed actuators
بررسی رفتار سازه های فضاکار تخت دولایه تحت اثر نشست تکیه گاهی
بررسی اثر استفاده از ناکاملی اندازه نبودن اعضا برای بهبود ظرفیت باربری استاتیکی در ظرفیت لرزه ای شبکه های دولایه تخت فضاکار
گنبدهای فضاکار
فرآیند و روش های تولید، ساخت، نصب و اجرا ی سازه های فضاکار
محاسبه ظرفیت باربری جانبی سازه های فضاکار دو لایه چلیک فاقد ستون به کمک تحلیل غیر خطی استاتیکی
مکانیزم های گسیختگی چلیک های مدولار کش بستی تحت اثر ترازهای خودتنیدگی و نسبت سختی میل هها به سختی کابل ها
بهینه سازی سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم جمعیت ذرات توسعه یافته بوسیله ی جستجوی محلی نوین
سیری بر ظهور سازه های فضاکار توسعه پذیر تاشو
کاربرد اتصالات مغناطیسی در طراحی و اجرای سقف های متحرک فضاکار

    نظرات