تاکید مدیریت شهری بر ایمن سازی اماکن تجمعی پرخطر است

تاکید مدیریت شهری بر ایمن سازی اماکن تجمعی پرخطر است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات