۲۵ هزار بازدید ایمنی از صنوف مختلف در سال گذشته/ بروز ۲۶ هزار حریق و ...

۲۵ هزار بازدید ایمنی از صنوف مختلف در سال گذشته/ بروز ۲۶ هزار حریق و ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات