مراحل نهایی تکمیل سیفون قره سو طرح شبکه آبیاری سبلان در دست انجام...

معاون طرح و توسعه، مدیر طرحهای توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل و نماینده مجری طرح شبکه سبلان از سیفون قره سو در طرح شبکه آبیاری سبلان بازدید کردند.

مهندس بهروز پور مهر در این بازدید گفت: علی رغم شرایط موجود مراحل نهایی تکمیل سیفون قره سو طرح شبکه آبیاری سبلان در دست انجام می باشد و کار با سرعت بسیار مناسبی به پیش می رود.

وی تصریح کرد: با توجه به سرمایه گذاری های انجام یافته برای اجرای سیفون قره سو و شبکه اصلی ساحل شمالی طرح، برنامه ریزی و پیگیری لازم برای اجرای ادامه کانال اصلی و بهره برداری بهینه از وضعیت موجود انجام خواهد گرفت.

نماینده مجری طرح شبکه سبلان نیز در این بازدید گفت: با تلاش شبانه روزی عوامل اجرایی پروژه، مراحل نهایی عملیات اجرایی تکمیل سیفون قره سو، علی رغم مشکلات مالی و شرایط سخت ایجاد شده بواسطه ویروس کرونا، در دست انجام می باشد.

مهندس علیرضا معتمدی اظهار داشت: با پیگیری های مدیرعامل شرکت و مسئولین استانی و شهرستانی اقدامات تکمیلی در این مرحله از طرح در حال انجام است و بزودی این بخش از پروژه آماده بهره برداری می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات