ماجرای پیامک به متقاضیان مسکن مهر

ماجرای پیامک به متقاضیان مسکن مهر

هدایت، ادامه داد: تنها افرادی که واحدهای مسکونی آن‌ها در گذشته آماده شده است یا در دسته افتتاح مردادماه قرار دارد، می‌بایست به منظور گرفتن کارت قسط اقدام کنند و سایر مالکین که واحد مسکونی آن‌ها تکمیل نشده است، نیازی به اخذ دفترچه تسهیلات ندارند. وی در پایان در ارتباط با رفع نگرانی از مالکین واحدهای مسکن مهر پردیس گفت: متقاضیانی که واحد مسکونی آن‌ها تکمیل نشده است، نیازی به گرفتن دفترچه قسط ندارند و اصلا نگران این پیامک نباشند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

    منبع خبر

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

    پایگاه خبری اخبار ساختمان

      نظرات