شروع احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان مرکزی/ بازآفرینی شهری، پایه رفع حاشیه‌نشینی در کشور

شروع احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان مرکزی/ بازآفرینی شهری، پایه رفع حاشیه‌نشینی در کشور

وی افزود: موضوع مهم در طرح بازآفرینی شهری این است که کار پیوسته، با برنامه و منسجم انجام شود تا از طریق آن شاهد هیچ حاشیه نشینی، بافت فرسوده و ناکارآمد در کشور نباشیم. وی افزود: امیدواریم تا پایان سال آینده شاهد این باشیم که در این منطقه بافت ناکارآمد وجود نداشته باشد و واحدهای مقاوم شده دارای سرانه لازم برای زندگی باشند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات