زیرسازی معابر کوی سوم خرداد و آماده سازی جهت لکه گیری آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

زیرسازی معابر کوی سوم خرداد و آماده سازی جهت لکه گیری آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

زیرسازی معابر کوی سوم خرداد و آماده سازی جهت لکه گیری آسفالت توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی زیرسازی و آماده سازی معابر کوی سوم خرداد....

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات