استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب درمحدوده سد و شبکه آبیاری و زهکشی...

مدیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی قره سو- زرین گل گفت: شرکت آب منطقه‌ای گلستان در ادامه سیاست همراهی و همکاری مردم در بهره‌برداری از تأسیسات آبی، اقدام به برگزاری مناقصه استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در محدوده سد و شبکه آبیاری و زهکشی قره سو- زرین گل از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی نموده تا بتوان با به کارگیری مشاور منتخب، مشارکتی فعال در میان مردم و دستگاه‌های اجرایی مرتبط منطقه جهت بهره‌برداری هر چه بهتر از تأسیسات آبی محدوده شبکه داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس محمد رضا یوری اظهار کرد: در گذشته این شرکت موفقیت‌های خوبی در راستای ایجاد تشکل‌های بهره‌برداران داشته که البته ایجاد تشکل، بخشی از انتهای فرآیند توسعه مدیریت مشارکتی آب بوده است.

وی بیان کرد: مدیریت مشارکتی آب عبارت است از مشارکت فعال کلیه دست‌اندرکاران کلیدی در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی، اجرا، پایش، ارزیابی، ارزشیابی و نظارت در مدیریت منابع آب که در قالب ظرفیت‌های جدید مردمی-دولتی با اعتماد متقابل و با تسهیل شرایط تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی توسط مشاوران آشنا با رهیافت مشارکت و متخصص شیوه‌ها و فنون تسهیل‌گری شکل می‌گیرد.

شایان ذکر است با توجه به استقبال زیاد مشاوران، مهلت تحویل اسناد مناقصه مذکور تا تاریخ 02/06/1399 تمدید گردید و مشاوران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات به سایت شرکت (http://gsrw.ir/SC.php?type=component_sections ;id=164 ;sid=1185) مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات