شروع عملیات ترمیم و اصلاح جاده دسترسی زهکش مرزی در شمال استان...

مدیر امور منابع آب مغان از شروع عملیات ترمیم و اصلاح جاده دسترسی زهکش مرزی در شمال استان با همکاری شرکت بهره برداری مغان بطول ۴۰ کیلومتر خبر داد.

مهندس اصغر احمدنژاد گفت: با توجه  به خاکی بودن جاده دسترسی زهکش مرزی بطول ۴۰ کیلومتر و عدم ترمیم سرتاسری آن طی سالهای گذشته و تردد و عبور و مرور زارعین و عوامل مرزبانان شهرستان پارس آباد و بیله سوار عملیات ترمیم این محدوده شروع شد.

وی تصریح کرد: به دنبال سیلاب اخیر در همین محدوده و تخریب جاده زهکش مرزی تردد زارعین و بهره برداران در این مسیر به سختی انجام می گرفت که امور منابع آب مغان عملیات ترمیم این محدوده را شروع کرده و کار با سرعت مناسبی تداوم دارد.

مهندس احمدنژاد اظهار داشت:  با پایش انجام شده از سوی امور منابع آب مغان و همچنین درخواست مرزبانی شهرستان پارس آباد، اصلاح و ترمیم کل جاده زهکش مرزی  بطول ۴۰ کیلومتر در اولویت کاری مدیریت منابع آب مغان قرار گرفت که اصلاح ، ترمیم و بازسازی جاده مزبور توسط عوامل شرکت بهره برداری  شروع شده و در حال حاضر عملیات اجرایی در دست اجراست .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات