30 دستگاه کنتور حجمی و هوشمند امسال بر روی چاهها در سطح شهرستان...

روز چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه، در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبی شهرستان کوثر و بررسی مسائل و مشکلات اکیپ های گشت و بازرسی، جلسه ای با حضور رئیس گروه و نماینده مجری طرح احیاء و تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه ای اردبیل با رئیس و کارکنان اداره منابع آب شهرستان کوثر و اکیپ های گشت و بازرسی مستقر در این شهرستان برگزار گردید .

نماینده مجری طرح احیاء و تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه ای در این جلسه گفت: بمنظور حفاظت کمی و کیفی از منابع آبی منطقه با نظارت اکیپ های گشت و بازرسی امسال 30 دستگاه کنتور حجمی و هوشمند بروی چاههای کشاورزی، صنعتی و خدمات در سطح شهرستان کوثر نصب خواهد شد.

مهندس داور بستام ضمن یادآوری شرح وظایف اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب،  به انجام گشت زنی های مستمر توسط این اکیپ ها و  بازدید از منابع آبی موجود در سطح شهرستان و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز تاکید کرد.

وی جلوگیری از تصرفات به بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها را در راستای حفظ حقوق بیت المال از اولویت های شرکت دانست و شناسایی تخلفات منابع آب سطحی و مراکز آلاینده جهت برخورد قانونی با آنها را یادآور شد.

مهندس محمد بزانه، رئیس اداره منابع آب شهرستان کوثر نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت منابع آبی این شهرستان و اقدامات اجرایی و برنامه های این اداره در جهت تحقق اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی ارائه کرد.

مهندس رحمت سلیمی، رئیس گروه طرح احیا و تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در ادامه این جلسه بر مستند سازی و ارائه خدمات الکترونیکی جهت کاهش مراجعات حضوری مشترکین به اداره منابع آب شهرستان تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات