نمایندگان شورا برای همکاری با کمیته نظارت بر عملکرد استانها معرفی شدند

نمایندگان شورا برای همکاری با کمیته نظارت بر عملکرد استانها معرفی شدند


در دويست و چهل و هشتمين جلسه شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان، نمایندگان شورای مرکزی در کمیته نظارت بر عملکرد استانها تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دويست و چهل و هشتمين جلسه شوراى مركزى نظام مهندسى ساختمان سه شنبه، چهاردهم مرداد با حضور اكثريت اعضا به صورت حضورى و ویدیوکنفرانسی در محل شورای مرکزی برگزار شد.

دستور جلسه بررسی و تصویب برنامه هاى دوره هشتم شوراى مركزى در دستورکار جلسه بود .

در این جلسه به استناد بند ث ماده ۱۱۴ قانون نظام مهندسی، نمایندگان عضویت در کمیته نظارت بر عملکرد استانها به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند:
۱- شهاب آدم نوسی
۲- زهره ترابی
۳- کامران جنتی پور
۴- کمال دویده
۵- علیرضا سنایی دشتی
۶- علیرضا قزوینی پور
۷- جمال قناعت
۸- سیدحمیدرضا کارگر
۹- حسن مجتبی زاده
۱۰- طاهر کیافر
۱۱- کاوه نوری کوپایی
۱۲- عباس وثیق نیا

همچنین دو نفر دیگر از اعضای هیات رئیسه به کمیته نظارت بر عملکرد استانها به پیوندند، اعضای این کمیته تکمیل می شود که قرار است در نشست آتی این دو نفر تعیین و معرفی شوند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات