گزارش عملکرد هیات مدیره دوره هشتم نظام مهندسی زنجان ارائه شد

گزارش عملکرد هیات مدیره دوره هشتم نظام مهندسی زنجان ارائه شد


در راستای مشاوره و همفکری هرچه بیشتر جلسه ای بین ریاست سازمان و و روسای کمیسیون های تخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، دکتر رسولی در این نشست ضمن بیان اینکه اکثر پیشهادات کمیسیون های تخصصی توسط هیات مدیره سازمان مصوب می شود، گروه ها و کمیسیون های تخصصی را بازوهای سازمان در تصمیم سازی ها دانست.

وی با اشاره به مصوبه هیات مدیره از روسای کمیسیون های تخصصی خواستند تا ضمن استخراج مباحث و مسائل مهم و کاربردی تخصصی، آن را در اختیار روابط عمومی سازمان قرار دهند تا در راستای تهیه فیلم و کلیپ آموزشی و اطلاع رسانی به اعضای سازمان و کارفرمایان سازمان برای ترویج مقررات ملی ساختمان مورد بهره برداری قرار گیرد.

در ادامه هر یک از روسا و دبیر کمیسیون های تخصصی نیز به صورت جداگانه به بیان عملکرد و نظرات کمیسیون تخصصی خود  پرداخته و بر جلسات مشترک و تعامل بیشتر کمیسیون ها با یگدیگر در خصوص تخصیص رویه یکسان و افزایش سطح هماهنگی ها و رفع ابهامات فیمابین تاکید کردند.

در پایان جلسه نیز ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ضمن ابراز امیدواری از تداوم جلسات اینچنینی خلاصه ای از عملکرد هیات مدیره دوره هشتم را ارائه کردند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات