خیابان دلگشا جنوبی واقع در خیابان فردوسی توسط شهرداری خرمشهر آسفالت شد

خیابان دلگشا جنوبی واقع در خیابان فردوسی توسط شهرداری خرمشهر آسفالت شد

خیابان دلگشا جنوبی واقع در خیابان فردوسی توسط شهرداری خرمشهر آسفالت شد

خیابان دلگشا جنوبی واقع در خیابان فردوسی توسط .....

شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات