یکصدو پنجاهمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح احیا...

یکصدو پنجاهمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح احیا...

یکصدو پنجاهمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح احیا وتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی روزچهارشنبه 15 مرداد به ریاست مهندس محمد حاج سولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و باحضور مهندس رجائی مدیرکل دفتر نظامهای بهره وری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو برگزار شد
در این جلسه ابتدا مهندس حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران توضیحاتی در خصوص دستورکار جلسه ارائه داد.

سپس گزارش دستورالعمل نحوه اجرای بند ح ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه و بند ج تبصره قانون بودجه سال 99  توسط شرکت مهندسی مشاور دزآب ارائه شد.  در ادامه گزارش شرکت آب منطقه ای فارس در خصوص سامانه ساماک مطرح گردید سپس اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و درپایان جمع بندی جلسه توسط مهندس حاج رسولیها به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات