فاز دوم آزادسازی سراسری رودخانه های شیرکوه آغاز شد

فاز دوم آزادسازی سراسری رودخانه های شیرکوه آغاز شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، با اشاره به آغاز فاز دوم آزادسازی سراسری رودخانه های شیرکوه، گفت: برای اجرای این فاز از عملیات آزادسازی ۵۰۴ مورد تصرف بستر شناسایی شده است.

"محمدمهدی جوادیان زاده" مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از تخریب و آزادسازی فاز دوم حریم و بستر رودخانه شیرکوه خبرداد و گفت: در فاز دوم،  ۱۱۴ کیلومتر از تصرفات رودخانه های حوزه شیرکوه شناسایی شده است که تا کنون ۲۵۰ متر مربع از اراضی حریم رودخانه آزادسازی شد.
وی با بیان این که هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم کمی رودخانه ممنوع می باشد، افزود: با هماهنگی های بعمل آمده و اخذ دستورات قضایی، آزادسازی سراسری فاز دوم حریم و بستر رودخانه در منطقه شیرکوه اغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۱۰ هزار مترمربع از حریم و بستر رودخانه های یزد رفع تصرف شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت منطقه شیرکوه و لزوم حفظ و حراست از حریم و بستر رودخانه ها به منظور جلوگیری از بروز هرگونه بلای طبیعی، اظهار کرد: برای اجرای این فاز از عملیات آزادسازی ۵۰۴ مورد تصرف بستر شناسایی شده که تلاش بر این است تا پایان سال جاری رفع تصرف شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات