تولید کنندگان بتن غیراستاندارد تهدیدی برای بخش مسکن

تولید کنندگان بتن غیراستاندارد تهدیدی برای بخش مسکن

http://www.bananews.ir/رییس هیات مدیره انجمن بتن آماده و قطعات بتنی معتقد است: تولید کنندگان مصالح ساختمانی و بویژه بتن به روش زیرپله ای و غیراستاندارد، از تهدیدکنندگان جدی بخش ساختمان ومسکن محسوب می شوند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) 'حسین فروتن مهر' روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: انجمن مذکور از نیمه دهه ۷۰ فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون بیش از یکصد واحد تولیدی بتن آماده در سطح استان تهران دارای نشان تولید استاندارد هستند که از این تعداد ۶۶ واحد در این تشکل عضویت دارند.

وی یادآورشد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای کنترل روند تولید در واحدهای تولیدکننده بتن آماده سرکشی های منظم و بررسی های لازم را دارند اما اکنون برخی از انبوه سازان مسکن در قالب طرح مهر به منظور سرعت در اجرای پروژه های خود در محل اقدام به تولید بتن آماده می کنند که هیچگونه نظارتی را درپی ندارد.

فروتن مهر خاطرنشان ساخت: کارشناسان سازمان استاندارد به شکل تصادفی نمونه های بتن آماده واحدهای تولیدی را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می دهد اما در طرح مهر امکانات چنین بررسی هایی وجود ندارد و فقط تعهد مجری و شیوه ساخت او می تواند در میزان کیفیت نقش داشته باشد.

آمارها نشان می دهد ۶۸ واحد تولید کننده سیمان که دارای نشان استاندارد هستند، ظرفیت ۷۴٫۵ میلیون تنی دارند.

قرار است شمار واحدهای تولید کننده سیمان به ۹۰ کارخانه برسد که براین اساس ظرفیت آنها به ۸۱ میلیون تن بالغ خواهد شد.

به گفته فروتن مهر، تولیدکنندگان بتن آماده در تهران روانه ۱۵ تا ۱۶ هزار تن تولید دارند ، اما در مجموع واحدهای عضو این انجمن با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می کنند.

آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که در سطح کشور واحدهای تولید کننده بتن آماده حدود ۶۵۰ کارخانه است.

در حال حاضر هرتن سیمان به شکل فله درب کارخانه ها به قیمت ۶۰۰ هزار ریال عرضه می شود و چنانچه قیمت حمل نیز به این رقم افزوده شود ۶۴۰ تا ۶۹۰ هزار ریال توزیع خواهد شد.

مصوبه دولت مبنی براستاندارد اجباری مصالح ساختمانی از تیرماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت.

آمارهای منتشرشده از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران حکایت از استاندارد بودن ۶۵ تا ۷۰ درصد بتن آماده تولیدی است.

تهران روزانه ۲۵ هزار تن سیمان مصرف می کند که بالاترین میزان در سطح کشور است و از این رقم بیش از ۵۰ درصد آن در واحد های تولید کننده بتن آماده به مصرف می رسد.

 

 

    نظرات