مدیر عامل دو سازمان شهرداری مشهد انتصاب شدند

مدیر عامل دو سازمان شهرداری مشهد انتصاب شدند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات