انتصاب سرپرست برای دو معاونت شهرداری مشهد

انتصاب سرپرست برای دو معاونت شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات