اجرای تونل بولوار نماز پس از آماده شدن پیوست زیست محیطی/ اجازه تخریب ...

اجرای تونل بولوار نماز پس از آماده شدن پیوست زیست محیطی/ اجازه تخریب ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات