خسارت 724 ميليون ريالي بارندگي شديد به شبكه هاي برق كهنوج

خسارت 724 ميليون ريالي بارندگي شديد به شبكه هاي برق كهنوج

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، مجازي مدير برق شهرستان كهنوج در خصوص خسارت وارده به شبكه هاي برق در اثر طوفان و بارندگي اخير، بيان نمود: رعد و برق، طوفان و بارندگي در دوازدهم مرداد ماه سال جاري سبب بروز خساراتي به شبكه برق شهرستان شده است كه با استفاده از توان آمادگي اين مديريت و با برنامه ريزي مناسب، استفاده از مانور خطوط و همچنين با كمك و همكاري شبانه روزي همه كارشناسان و پرسنل اين مديريت، موانع در اولين زمان ممكن رفع شد.
وي افزود: در مجموع تعداد كل قطعي هاي اتفاق افتاده شامل 75 مورد فشار متوسط و ضعيف بوده است بطوري كه 63 مورد بي برنامه و 12 مورد با برنامه جهت انجام تعميرات اضطراري صورت گرفته است كه در نهايت بيش از 724 ميليون ريال خسارت به شبكه برق وارد شده است.
مجازي خاطرنشان كرد: همچنين دو دستگاه ترانسفورماتور، شكستن دو اصله تير فشار ضعيف، اصلاح 12 مورد سيم پارگي فشار متوسط و ضعيف، سوختن شش مورد پايه كت اوت ابتداي انشعابات اصلي نيز گزارش شده است.
مديريت برق شهرستان كهنوج در خصوص خاموشي هاي ناشي از اين خسارت بيان نمود: مجموع كل زمان خاموشي 300 دقيقه بوده است كه از اين ميزان 245 دقيقه بي برنامه و 55 دقيقه با برنامه بوده است.
وي به ميزان انرژي توزيع نشده در بارندگي اخير، اشاره نمود و گفت: ميزان كل انرژي توزيع نشده 17/27 مگا وات ساعت بوده كه از اين ميزان 4/73 مگاوات ساعت با برنامه و 12/54 مگاوات نيز بدون برنامه بوده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات