گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های انتقال و فوق توزیع استان یزد

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد از پست‌های انتقال و فوق توزیع استان یزد

در ادامه بازدید‌های هفتگی از پست‌ها، مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد همزمان با پیک بار از پست‌های انتقال و فوق توزیع نیر، چرخاب، صدوق، رستاق و جهان آباد بازدید کردند و ضمن دیدار با اپراتور‌های این پست‌ها، مسائل فنی و چالش‌های پست‌های مذکور را بررسی کردند.

بازدید از پست نیر

بازدید از پست‌های چرخاب، صدوق، رستاق و جهان آباد

در ادامه بازدید‌های هفتگی از پست‌ها، مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد همزمان با پیک بار از پست‌های انتقال و فوق توزیع نیر، چرخاب، صدوق، رستاق و جهان آباد بازدید کردند و ضمن دیدار با اپراتور‌های این پست‌ها، مسائل فنی و چالش‌های پست‌های مذکور را بررسی کردند.

بازدید از پست نیر

بازدید از پست‌های چرخاب، صدوق، رستاق و جهان آباد

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات