برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به ثبت-افراز-تجمیع و تعیین حدود املاک و اراضی توسط نقشه برداری ذیصلاح

برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به ثبت-افراز-تجمیع و تعیین حدود املاک و اراضی توسط نقشه برداری ذیصلاح

جهت دریافت فرم و اطلاعات تکمیلی کلیــک نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات