امکان اعمال سلیقه فردی در سامانه اندازیار نیست

امکان اعمال سلیقه فردی در سامانه اندازیار نیست


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تاکید کرد: امکان دخالت و اعمال سلیقه فردی در سامانه اندازیار وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، مهندس فریبرز خلیل اللهی با اشاره به راه اندازی سامانه اندازیار (ماده 33) در سازمان، این اقدام را به منظور تحقق برنامه سازمان مبنی بر شفاف سازی و رعایت عدالت نسبی در ارجاع کار و مکانیزه نمودن کامل سازمان توصیف کرد.

وی اظهار داشت: ارجاع کار نظارت در سازمان بصورت مکانیزه انجام می شود و دخالت ها و اعمال سلیقه های احتمالی در این حوزه کاملا حذف شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اظهارداشت: این سامانه با در نظر گرفتن معیارهایی همچون صلاحیت، ظرفیت، گروه ساختمانی، زمان اخذ پروانه و پایه مهندسی، خوداظهاری مهندسین، سه نفر را بر اساس اولویت اشاره شده معرفی که در نهایت به اولین عضو معرفی شده ارجاع داده می شود.

خلیل اللهی، امکان تهیه گزارش گیری براساس کارکرد استان، شهرستان، پایه، رشته، ارجاع آن به راه و شهرسازی، استانداری، دارایی و سایر را از قابلیت های این سامانه توصیف کرد و اظهار داشت: حذف مدارک و حضور فیزیکی افراد، ارسال گزارش های مرحله ای ناظرین و مجریان، پوشش کلیه واحدهای سازمان از جمله ژئوتکنیک، برق، نقشه برداری از برنامه های در حال انجام جهت تکمیل هرچه بیشتر سامانه در دست اقدام است.

وی اعلام داشت: سامانه در حال تکامل تدریجی است و طبیعی است که در حین استفاده نقایص احتمالی آن مشخص شود که سازمان در جهت حل آن به صورت جدی تلاش خواهد کرد.

خلیل اللهی در پایان با اشاره به اینکه سازمان در حال گذار از روش های سنتی به مکانیزه شدن و الکترونیکی نمودن امورات جاری است، افزود: از هرگونه انتقاد و پیشنهادی برای ارتقا و مکانیزه نمودن سازمان، تسهیل امور جاری اعضا و شهروندان، شفاف سازی و رعایت عدالت نسبی در ارجاع کار استقبال می کنیم.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات