دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی برگزار می شود

دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی برگزار می شود

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی در حوزه مهندسی راه و ترابری ،۱۹ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار می شود.
محورهای کنفرانس:
۱- استفاده از روشهای آماری و تحلیلی در بررسی تصادفات جاده ای و ریلی و هوایی
۲- نقش پلیس، سازمانهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی در کاهش تصادفات
۳- تکنیکهای موثر در کاهش تصادفات جاده ای و ریلی و هوایی
۴- نقش انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط در تصادفات جاده ای و ریلی و هوایی
۵- روشهای ارتقاء فرهنگی استفاده کنندگان از جاده ها و راه آهن
۶- سیستمهای حمل و نقل هوشمند و نقش آن در کاهش تصادفات

    نظرات