دیدار رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با مهندس خرم

دیدار رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با مهندس خرم


در دیدار رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با رییس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان، درباره نحوه استقرار و راه‌اندازی سامانه ملی پایش مصرف انرژی در ساختمان به منظور توسعه زمینه‌های همکاری با تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و همچنین حمایت‌های پشتیبانی و لجستیکی و نرم افزاری و سخت افزاری در این سامانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دکتر محمد شکرچی‌زاده معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با مهندس خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل شورای مرکزی دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه درباره نحوه استقرار و راه‌اندازی سامانه ملی پایش مصرف انرژی در ساختمان به منظور توسعه زمینه‌های همکاری با تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و همچنین حمایت‌های پشتیبانی و لجستیکی و نرم افزاری و سخت افزاری در این سامانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیش از این، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه پایش مصرف انرژی در هفته دولت خبر داده و گفته است: سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دو ضلع دیگر راه‌اندازی این سامانه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات