تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ نهایی و ابلاغ شد/ موافقت وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد مهندس خرم

تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ نهایی و ابلاغ شد/ موافقت وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد مهندس خرم


وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر جدول هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا بر ای گروه های چهارگانه ساختمانی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد مهندس خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر جدول هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا برای گروه های چهارگانه ساختمانی موافقت کرد.

در پی موافقت وزیر راه و شهرسازی با پیشنهاد مهندس خرم، دکتر محمود محمودزاده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی, در بخشنامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی کلیه استان ها، جدول هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا برای گروه های چهارگانه ساختمانی را برای اجرا ابلاغ کرد.

در ابلاغیه جدید معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی, آمده است: «احتراما نظر به موافقت مقام عالی وزارت با جدول پیشنهادی هزینه ساخت و ساز هر متر مربع برای گروه های ساختمانی چهارگانه (اعلامی طی نامه شماره ۳۴۶۵۲ /س ن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/10 سازمان نظام مهندسی ساختمان - تصویر پیوست)، ضمن ابلاغ جدول یاد شده، شایسته است با قید فوریت، اقدامات بعدی در اجرای مفاد ماده ۱۷ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) معمول و نهایتا تعرفه خدمات مهندسی استان در سال ۱۳۹۹ تعیین و نسبت به طی سایر تشریفات قانونی با موضوعاتمان لازم معمول گردد.»

در بخش دیگری از این ابلاغیه تصریح شده است: « از آنجا که مبانی قیمت گذاری برای هفت رشته موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان در حال بررسی و اقدام می باشد، لذا تا زمان دریافت مبانی قیمت گذاری و سیر ترتیبات قانونی آن، ضرورت دارد هیات های استانی فوق الذکر، نسبت به تعدیل تعرفه های خدمات مهندسی رشته های ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی نیز با لحاظ شرایط استان و مقتضیات مرتبط با موضوع، وفق ضوابط جاری اقدام نمایند.»

تعرفه های خدمات مهندسی رشته های ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی برای نخستین بار توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین و برای اجرا ابلاغ شده است.

پیش از این، مهندس احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه ای به دکتر محمود محمودزاده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی, جدول هزینه‌های ساخت هر متر مربع واحد مسکونی به تفکیک تراکم و تعداد طبقات برای سال ۱۳۹۹ را براساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، تنظیم و این معاونت ارسال کرده بود.لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات