ببینید | امضای تفاهمنامه همکاری وزارت راه وشهر سازی ودانشگاه علم وصنعت در حوزه ایمنی حمل ونقل

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات