مشارکت 65مشترک برق صنعتی و کشاورزی در طرح های کاهش پیک بار شهرستان محلات

مدیرتوزیع برق شهرستان محلات گفت: 65مشترک برق صنعتی و کشاورزی در طرح های کاهش پیک بار طی سال جاری این شهرستان مشارکت کرده اند.

مهندس جواد صفری بابیان اینکه مشارکت صنایع و کشاورزان نقش مهمی در گذر از پیک تابستان و مدیریت مصرف برق دارد،افزود:طی سال گذشته 80مشترک در طرح های کاهش پیک این شهرستان مشارکت و مبلغ 2200 میلیون ریال پاداش مربوطه در قبوض مشترکین مذکور در نظر گرفته شد.

وی تعمیرات 30 دستگاه پست توزیع هوایی برق در شهرستان محلات ، اصلاح وبهینه سازی سه دستگاه پست زمینی عمومی مرکز شهر محلات ،نصب سه کات اوت تیغه ای در خطوط اصلی جهت افزایش ایمنی و قدرت مانور وپایداری شبکه، انجام کروناگرافی در فیدرهای صنعتی با آمپراژ بالا در شهرک های صنعتی شهرستان و انجام سومین مانور ترموگرافی استانی و برطرف سازی عیوب مربوطه را از جمله فعالیت های انجام شده در شهرستان محلات ذکر کرد.

مدیرتوزیع برق شهرستان محلات بازآرایی در خطوط وفیدرهای پست 63 محلات 1 و محلات2 با توجه به ورود نیروگاه های آبی جهت تعدیل بار فیدرهای پر بار مجاور را در راستای کاهش تلفات و پایداری شبکه با انجام 5 کیلومتر تعمیرات شبکه فشار متوسط، انجام بازدیدهای مستمر شبانه از معابر و تعمیر و سرویس 1000 دستگاه چراغ روشنایی و اصلاح و بهینه سازی 4500 متر شبکه فشار ضعیف هوایی سیم به کابل در مناطق سرقت خیز را از دیگر اقدامات طی سال جاری برشمرد.

وی بابیان اینکه تعداد مشترکین شهرستان محلات 33425 می باشد،افزود: طی سال جاری 267 انشعاب به متقاضیان جدید واگذار شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات