آخرین وضعیت بازنگری آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل ها در نظام مهندسی

آخرین وضعیت بازنگری آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل ها در نظام مهندسی


سومین جلسه بازنگری آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل ها در محل شورای مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تاکنون سه جلسه در تاریخ ۱۷ تیرماه، ۳۱ تیرماه و ۱۴ مردادماه امسال در محل شورای مرکزی به ریاست مهندس غلامحسین عسکری و با حضور اعضای هیات رئیسه و دکتر قناعت، مهندس علی نیا، مهندس مقومی، مهندس ابوالفتحی ، مهندس دویده، مهندس یونسیان و دکتر پوراسدی و خانم دکتر نصر در خصوص بازنگری و اصلاح نظامنامه های نحوه محاسبه حق الزحمه ماهیانه روسا و اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور برگزار شده است.

در این جلسه ها همچنین درباره شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قرار است  نتیجه گیری و جمع بندی آنها در جلسات آتی مشخص شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات