بررسی تمام طرح های مسکنی در البرز

با این وجود کاستی‌های این پروژه در همان روزها و ماه‌های نخست اجرا در البرز و برخی مناطق دیگر کشور آشکار شد به طوریکه طبق بررسی‌ها، شمار زیادی از متقاضیان البرز (عددی حدود ۲۸ هزار نفر) در آغاز کار پا پس کشیدند و برخی افراد فاقد مسکن نیز اجاره نشینی یا سکونت در حاشیه شهرهای استان را به اسکان در مسکن مهر ترجیح دادند. براساس گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی مانند شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، با اینکه بخشی از این واحدها دارای امکانات زیر ساختی مانند تامین آب، برق، تلفن، گاز و سایر نیازها بود اما مردم چندان رغبتی برای اسکان در این واحدها وجود نداشتند حتی برخی از تحویل این واحدها طفره می‌رفتند. بنا به گفته برخی کارشناسان اقتصادی اشباع بازار مسکن و رکود قیمت‌ها و عدم تکمیل زیر ساخت‌ها مانند خدمات ریلی و عمومی سبب شد تا بخشی از واحدهای مسکونی مهر در استان البرز با وجود تکمیل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات