کاهش 7 درصدي بارش‌ها نسبت به سال آبي گذشته

کاهش 7 درصدي بارش‌ها نسبت به سال آبي گذشته

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، متوسط ارتفاع بارندگي‌ها در اين مدت 313.5 ميلي‌متر بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال آبي گذشته 338.4، ميانگين 11 ساله، 226 ميلي‌متر و ميانگين بلندمدت 241.7 ميلي‌متر بوده است.
بنا بر این گزارش، بيشترين ارتفاع بارندگي‌هاي امسال با 465.4 ميلي‌متر مربوط به حوضه آبريز درياي خزر و كمترين آن با 148 ميلي‌متر مربوط به حوضه آبريز مرزي شرق است؛ اين دو رقم نسبت به مدت ميانگين بلندمدت به ترتيب 17 و 39 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
در اين مدت همچنين ارتفاع بارش‌ها در حوضه‌ آبريز خليج فارس و درياي عمان، 447.8، درياچه اروميه 358.7، فلات مركزي 231.3 و حوضه سرخس 290.1 ميلي‌متر بوده است.
حجم ريزش‌هاي جوي در تير ماه امسال با توجه به بارش‌های سیل‌آسا در برخی استان‌ها حدود 5.8 ميليارد متر مكعب بوده كه نسبت به ماه ماقبل آن 190 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ارتفاع بارندگي‌های تیرماه نيز در كل كشور 3.5 ميلي‌متر بوده است.
این گزارش حاکی است، حجم ريزش‌هاي جوي از ابتداي مهر 98 تا پايان تير امسال برابر 509.73 ميليارد متر مكعب بوده است.
لینک اصل خبر در سایت وزارت نیرو

  منبع خبر

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

  وزارت نیرو

   نظرات