از سوی متخصصان تاسیسات عمومی نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛ انجام 1300 فعالیت تعمیراتی در یک سال گذشته

از سوی متخصصان تاسیسات عمومی نیروگاه شهید رجایی محقق شد؛ انجام 1300 فعالیت تعمیراتی در یک سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات