حضور شهردار سربیشه در کار گروه اشتغال شهرستان

حضور شهردار سربیشه در کار گروه اشتغال شهرستان

حضور مهندس زینلی شهردار سربیشه در کار گروه اشتغال شهرستان سربیشه

روابط عمومی شهرداری سربیشه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات