پويش مردمي روز گرم با هدف كمك به كودكان كار / انرژي امروز ما براي كودكان كار

پويش مردمي روز گرم با هدف كمك به كودكان كار / انرژي امروز ما براي كودكان كار

به گزارش پايگاه خبري توانير ، عليرضا كاشي مدير دفتر روابط عمومي و سخنگوي شركت توزيع نيروي برق مشهد ضمن تشريح ويژگي ها و نحوه اجراي اين پويش مردمي گفت: پويش موردنظر از امروز /چهارشنبه 22 مرداد ماه/ همزمان با روز تشكل ها و مشاركت هاي اجتماعي از ساعت 12 الي 16 در مشهد برگزار خواهد شد.

وي گفت:  از آنجايي كه 80درصد مشتركين توزيع برق مشهد در بخش خانگي هستند اگر مردم همراهي كنند علاوه بر صرفه جويي سرمايه هاي مالي اين صرفه جويي كمك شاياني براي كودكان كار محسوب خواهد شد.
عليرضا كاشي از وجود يك ميليون و ششصد هزار مشترك خانگي در مشهد خبر داد و گفت: با همراهي اين مشتركين، امروز هر ميزاني كه در مصرف انرژي برق صرفه جويي شود از آن جايي كه امكان پايش و سنجش آنلاين دراين خصوص وجود دارد  اين صرفه جويي به ريال تبديل شده و مبلغ آن طي مراسمي با حضور نمايندگان و مديران بهزيستي استان به كودكان كار اهدا خواهد شد.لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات