مهندس خرم تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ را ابلاغ کرد

مهندس خرم تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ را ابلاغ کرد


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ را برای اجرا به روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ را پس از تایید وزارت راه و شهری برای اجرا به روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ کرد.

متن کامل این نامه بدین شرح است: « احتراماً در اجرای بند ١٧-٢ شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری جدول هزینه ساخت و ساز هر متر مربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۹۹ که با اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی سازمان برنامه بودجه اعلام و به سازمانهای استان‌ها ابلاغ گردید که مبنای تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری عمران تاسیسات مکانیکی و برقی است به پیوست نامه مورخ ۱۸ مرداد ۹۹ معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی موضوع تایید جدول ذیل توسط وزیر محترم راه و شهرسازی ارسال می گردد، لذا مقتضی است بر اساس جدول هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنای ساختمان :

١- در صورتی که هیات مدیره محترم سازمان استان با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در استان پیشنهاد افزایش یا کاهش حداکثر ۲۵ درصد قیمت های تعیین شده را دارد مطابق بند ١٧-٣ شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع را در هیئت چهار نفره استان طرح نماید.

۲- مطابق بند ١٧-٥ و بر اساس جدول شماره ۱۱ شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حق الزحمه طراحی و نظارت رشته های معماری عمران تاسیسات مکانیکی و برقی محاسبه گردد.

٣- حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های ترافیک نقشه برداری و شهرسازی در سال ۹۹ با توجه به نسبت افزایش هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال ۹۹ به ۹۸ که توسط این سازمان ابلاغ شده است تعدیل و مطابق ضوابط بر اساس مقتضیات اتخاذ تصمیم گردد.
۴ - تصویری از تعرفه مصوب حق الزحمه خدمات مهندسی در ۷ رشته مهندسی ساختمان در سال ۱۳۹۹ برای این سازمان ارسال گردد.»

دکتر محمود محمودزاده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای اخیر در بخشنامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی کلیه استان ها، جدول هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا را برای اجرا ابلاغ کرده است.

در ابلاغیه جدید معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی, آمده است: «احتراما نظر به موافقت مقام عالی وزارت با جدول پیشنهادی هزینه ساخت و ساز هر متر مربع برای گروه های ساختمانی چهارگانه (اعلامی طی نامه شماره ۳۴۶۵۲ /س ن مورخ ۱۳۹۹/۰۴/10 سازمان نظام مهندسی ساختمان - تصویر پیوست)، ضمن ابلاغ جدول یاد شده، شایسته است با قید فوریت، اقدامات بعدی در اجرای مفاد ماده ۱۷ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) معمول و نهایتا تعرفه خدمات مهندسی استان در سال ۱۳۹۹ تعیین و نسبت به طی سایر تشریفات قانونی با موضوعاتمان لازم معمول گردد.»

در بخش دیگری از این ابلاغیه تصریح شده است: « از آنجا که مبانی قیمت گذاری برای هفت رشته موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان در حال بررسی و اقدام می باشد، لذا تا زمان دریافت مبانی قیمت گذاری و سیر ترتیبات قانونی آن، ضرورت دارد هیات های استانی فوق الذکر، نسبت به تعدیل تعرفه های خدمات مهندسی رشته های ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی نیز با لحاظ شرایط استان و مقتضیات مرتبط با موضوع، وفق ضوابط جاری اقدام نمایند.»

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات