بازدید پرسنل اداره مدیریت بحران و پدافندغیرعامل از کارگاه های راهسازی سطح شهرستان مانه و سملقان پیرا...

بازدید پرسنل اداره مدیریت بحران و پدافندغیرعامل از کارگاه های راهسازی سطح شهرستان مانه و سملقان پیرا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات