آسیب بیش از۲۹۹ اصله درخت بر اثر عملیات ساختمانی طی سال گذشته

آسیب بیش از۲۹۹ اصله درخت بر اثر عملیات ساختمانی طی سال گذشته

آسیب بیش از۲۹۹ اصله درخت بر اثر عملیات ساختمانی طی سال گذشته

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، احمدرضا سلامی دراین خصوص افزود: گسترش ساخت و ساز با ایجاد عواملی چون کاهش آب های زیرزمینی، خسارت به تنه و تاج و ... باعث وارد شدن آسیب به درختان می شوند که براثر همین عوامل سال گذشته بیش از ۲۹۹ اصله درخت دچار آسیب شده اند.
وی اضافه کرد: همچنین طی چهارماه نخست امسال نیز حدود ۹۰ اصله درخت از عملیات های عمرانی و ساختمانی آسیب دیده اند.
وی تصریح کرد: بر این اساس روند افزایش ساخت و سازهای شهری و بی توجهی به حفظ درختان موجود در حاشیه معابر اصلی و فرعی به دلیل تعبیه ورودی های پارکینگ و رعایت نکردن ضوابط اجرای کنسول، لزوم برنامه ریزی بیشتر جهت حفظ کالبد فضای سبز را ضروری کرده است.
وی خاطرنشان کرد: خسارت به تنه و تاج درخت با نادیده گرفتن درختان به هنگام تصویر نقشه های ساختمان از سوی دفاتر مهندسی، فشردگی خاک، انتقال خاک سطحی و خسارت به ریشه از عوامل تهدیدکننده درختان در محل عملیات ساختمانی و عمرانی است.
سلامی با اشاره به این که تنه و تاج درختان به وسیله ریختن مصالح ساختمانی نظیر آهن، آجر و... صدمه می بینند اظهارکرد: برای جلوگیری از شکسته شدن تاج درختان در حین عملیات ساختمانی، باید هرس درخت به اندازه مورد نیاز و زیر نظر کارشناسان با رعایت اصول علمی انجام شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد ادامه داد: با توجه به در نظر نگرفتن موقعیت درختان در حاشیه معابر اصلی و فرعی، هنگام تصویب نقشه های ساختمانی و صدور پروانه های ساختمانی از سوی دفاتر فنی و مهندسی در زمان تعیین جانمایی پارکینگ، پیشروی کنسول، تاج درختان به طور غیراصولی هرس شده و گاهی منجر به قطع درختان می شود.
وی گفت: در اثر فعالیت های ساختمانی و رفت وآمد ماشین آلات با بار سنگین، خاک اطراف ریشه فشرده شده و حفرات داخلی آن پر می شود که این کار ضمن ایجاد خفگی در ریشه موجب از بین رفتن میکروارگانیسم های هوازی خاک می شود و گاهی به تدریج به مرگ درخت می انجامد.
وی افزود: عوامل دیگری از قبیل پوشاندن اطراف ریشه با قیر، آسفالت و سیمان یا آلودگی خاک به وسیله مواد تخریب کننده ای که باعث مسموم شدن خاک و از بین رفتن میکروارگانیسم موجود در آن می شود، ریشه گیاه را تخریب کرده و یا به آن خسارت وارد می سازند.
سلامی با اشاره به بازدید از درختان واقع در املاکی که تقاضای پروانه ساختمانی نموده اند توسط کارشناسان فضای سبز اظهارکرد: پس از بازدید از مالکان مبنی بر حفظ و حراست از درختان واقع در محدوده ملک و درنظرگیری موقعیت درختان در زمان تایید نقشه های ساختمانی تعهد گرفته می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد درادامه گفت: برای حفظ و نگهداری از درختان هنگام انجام عملیات های ساختمانی و عمرانی نیازمند آموزش و مشارکت بیشتر شهروندان هستیم.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات