یکصدو پنجاه و یکمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح...

یکصدو پنجاه و یکمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح...

یکصدو پنجاه و یکمین جلسه شورای راهبردی و اطلاع رسانی طرح احیا وتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی روزچهارشنبه 22 مرداد به ریاست مهندس محمد حاج سولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و باحضور مهندس رجائی مدیرکل دفتر نظامهای بهره وری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مهندس حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران توضیحاتی در خصوص دستورکار جلسه ارائه داد.

سپس گزارشی از دستورالعمل و نحوه اجرای آیین نامه اجرای بند ه  تبصره 8 قانون بودجه سال 99 توسط  آقای آهویی مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی ، تعرفه و خصوصی سازیارائه شد. سپس اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و درپایان جمع بندی جلسه توسط مهندس حاج رسولیها به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات