زیرساخت های معابر فرعی نیازمند توجه بیشتر است/ ۱۳۷، بانک جامع نیازهای ...

زیرساخت های معابر فرعی نیازمند توجه بیشتر است/ ۱۳۷، بانک جامع نیازهای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات